SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 384 755 000 až 384 756 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 258 16 179.

čj. ČTÚ-21433/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top