SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 793 910 000 až 793 999 999, 799 010 000 až 799 099 999, 799 800 000 až 799 989 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-43596/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top