SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání číselné řady

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání číselné řady <800 777 700 až 800 777 799>, tj. celkem 100 čísel, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu na účet volaného, žadateli Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10,
Vinohradská 167, PSČ 100 00, identifikační číslo 257 88 001.

ČTÚ čj. 8 699/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top