SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 848 100 100, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu univerzálního přístupového čísla (UAN) žadateli GTS NOVERA a.s.,
se sídlem Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 186 00, identifikační číslo 610 58 904.

ČTÚ čj. 40740/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top