SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 841 222 333 k poskytování služby s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady žadateli ČESKÝ TELECOM, a.s., Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, identifikační číslo 601 93 336.

ČTÚ čj. 23991/2005-610/IV. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top