SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 844 101 213, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady, žadateli Contactel s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 174, PSČ 130 00, identifikační číslo 257 33 621.

ČTÚ čj. 2 688/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top