SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 840 121 122 a 841 105 105 k poskytování služeb s přidanou hodnotou se sdílenými náklady žadateli ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, PSČ 130 34 Praha 3, identifikační číslo 601 93 336.

ČTÚ čj. 2 452/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top