SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 127 77 k poskytování služby „Havarijní dispečink“ žadateli AGA SERVIS spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Renoirova 2/621, PSČ 150 00, identifikační číslo 256 98 486.

ČTÚ čj. 36 351/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top