SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 900 AB0 999 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby žadateli: JUSTICIA et LIBERTY, z. s., se sídlem Fáberova 345, 39165 Bechyně, IČO 144 10 435.

čj. ČTÚ-50746/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top