SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 14 004 pro služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační, asistenční a bezpečnostní služby žadateli: CITY TAXI BRNO s.r.o., se sídlem Vranovská 191/38, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO 082 55 580.

čj. ČTÚ-271/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top