SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání identifikačního čísla 246 veřejné komunikační sítě (OpID) žadateli: AIRWEB, spol. s r.o., se sídlem Pod Hůrkou 607, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČO 263 85 481.

čj. ČTÚ-2239/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top