SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 819 819 k poskytování služby s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, identifikační číslo 649 49 681.

ČTÚ čj. 44 478/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top