SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódů 9570 až 9579 pro přístup k neveřejným komunikačním sítím žadateli: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 16 617.

čj. ČTÚ-20 047/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top