SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu mobilní komunikační sítě 230 11 jako součást mezinárodního identifikátoru  účastníka mobilní komunikační sítě (MNC) žadateli: incrate s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 097 79 965.

čj. ČTÚ-51012/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top