SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 45‑1 národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: WIA spol. s r.o., se sídlem Vojtěšská 231/17, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 267 03 297.

čj. ČTÚ-56147/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top