SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódů 4‑141 UNC11CZ, 4‑142 UNC21CZ, 4‑81 TS3P4 národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-20750/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
 a poštovních služeb

Top