SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 9531 pro přístup k neveřejným komunikačním sítím žadateli: Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 720 80 043.

čj. ČTÚ-39689/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top