SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/03.2006-14 pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/03.2006-14 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 9/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 15 171/2006-605
odbor mezinárodních vztahů

Top