SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. června 2020.

 

čj. ČTÚ-12 125/2020-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

 

Soubory ke stažení
Top