SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2022-4 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2022-4 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. června 2022.

čj. ČTÚ-2830/2022-619
samostatné oddělení koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
Top