SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2019-8 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2019-8 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 20. prosince 2019.

čj. ČTÚ-42 399/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/10/12.2019-8(758.33 KB)
Top