SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/01.2018-1 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/01.2018-1 pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. února 2018.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 3/2018 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-70 833/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/18/01.2018-1(283.83 KB)
Top