SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/11.2019-6 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/11.2019-6 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 9/2019 Telekomunikačního věstníku na Portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-33 307/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/3/11.2019-6(338.83 KB)
Top