SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2018-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2018-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 16. července 2018.

 

Úřad toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 9/2018 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

 

čj. ČTÚ-19 380/2018-619

oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Top