SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2019-5 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/06.2019-5 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. července 2019.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 6/2019 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-16 925/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/7/06.2019-5(378.34 KB)
Top