SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace

k záměru vydání opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 Zákona obdržel připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny zde.

 

čj. ČTÚ-7 131/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top