SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu OOP analýzy relevantního trhu č. 1 (A/1/xx.2020-x), a k návrhu OOP analýzy relevantního trhu č. 2 (A/2/xx.2020-x)

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 1 (č. A/1/xx.2020-x) připomínky od dvou subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace k analýze relevantního trhu č. 1 včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě.

K návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 2 (č. A/2/xx.2020-x) ČTÚ neobdržel žádné připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě. Dle ustanovení předmětných pravidel pro vedení konzultací ČTÚ obdržená vyjádření a připomínky neuplatněné v souladu s Pravidly pro vedení konzultací na diskusním místě nevypořádává.

čj. ČTÚ-13 018/2019-611 a
čj. ČTÚ-13 020/2019-611
odbor ekonomické regulace

Top