SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y a č. A/3b/xx.2021-Y

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 1 (č. A/1/xx.2021-Y) připomínky od 91 subjektů a k relevantnímu trhu č. 3b (č. A/3b/xx.2021-Y) připomínky od 88 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě. Z uvedených počtů 80 připomínkujících subjektů vzneslo ke každé z analýz stejné připomínky jako Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek k analýzám relevantních trhů č. 1 a č. 3b na diskusním místě.

Čj. ČTÚ-41 725/2020-611
Čj. ČTÚ-41 730/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top