SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2023-Y a č. A/3b/xx.2023-Y

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (č. A/1/xx.2023-Y) připomínky od společností CETIN a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 3b - velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu (č. A/3b/xx.2023-Y) připomínky od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a dále stanoviska od společností CETIN a.s. a T‑Mobile Czech Republic a.s. podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek k analýzám relevantních trhů č. 1 a č. 3b na diskusním místě.

Čj. ČTÚ-4 698/2023-611
Čj. ČTÚ-4 700/2023-611
odbor ekonomické regulace

Top