SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k upravenému návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 3 (A/3/XX.2022-X) připomínky od 5 subjektů z řad poskytovatelů služeb elektronických komunikací – síťových a virtuálních operátorů.

Výsledky veřejné konzultace včetně tabulky vypořádání obdržených připomínek jsou zveřejněny na diskusním místě.

čj. ČTÚ-25 085/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top