SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, neobdržel žádnou připomínku podanou způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

čj. ČTÚ-24 510/2022-619
odbor pro správu kmitočtového spektra

 

Top