SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních trhů

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel připomínky od tří subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě.

čj. ČTÚ-37 393/2019-611
odbor ekonomické regulace

Top