SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3a

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly k návrhu uplatněny žádné připomínky.

čj. ČTÚ-42 315/2017-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top