SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly uplatněny žádné připomínky.

čj. ČTÚ-35772/2022-610/XVIII.vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top