SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“.

Český telekomunikační úřad sděluje, že během veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2012 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly uplatněny žádné připomínky.

čj. ČTÚ-33786/2023-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top