SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu rozhodnutí o zrušení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“

Český telekomunikační úřad sděluje, že během veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2012 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-33785/2023-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top