SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že během veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2012 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), obdržel připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.
Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-17 978/2023-613/II.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top