SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o stanovení resp. o zrušení stanovení podniků se SMP na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly k návrhům rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou a o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou, na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (vydané opatřením obecné povahy č. A/S1/12.2022‑22), uplatněny žádné připomínky.

odbor ekonomické regulace
Čj. ČTÚ-282/2023-611 a Čj. ČTÚ-285/2023-611

Top