SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k záměru o uložení povinnosti podle § 38 odst. 3 Zákona umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b), a to nejen v pevném místě, připomínky od 4 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek na diskusním místě.

čj. ČTÚ-23 344/2022-610/III.vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top