SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k záměru o uložení povinnosti přístupu zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) poskytovaným nejen v pevném místě, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona, připomínky od 1 subjektu podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek na diskusním místě.

čj. ČTÚ-23 345/2022-610/II.vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top