SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3a/XX.2016-Z, trhu č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel připomínky od tří subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-79 197/2016-611
odbor ekonomické regulace

Top