SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byly uplatněny dvě připomínky.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání obdržených připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-8 933/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top