SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Diskuse nad rámec těchto připomínek je uvedena na diskusním místě.

čj. ČTÚ-6 357/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top