SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/06.2024-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, byla uplatněna 1 připomínka způsobem podle čl. 6 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání obdržených připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-9 580/2024-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top