SDĚLENÍ o zahájení přezkumu podle zákona o poštovních službách

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že zahájil podle § 37 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky podle základních kvalitativních požadavků a přezkum nutnosti uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby.

Na základě výsledků přezkumu Úřad vydá odůvodněný záměr uložit nebo neuložit povinnost poskytování některé nebo všech základních služeb na celém území státu nebo na jeho části, který bude předložen k veřejné konzultaci. Poté bude moci Úřad zahájit výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2027. V současné době je držitelem poštovní licence na základě rozhodnutí čj. ČTÚ-70 580/2017-610/V. vyř. ze dne 12. prosince 2017 Česká pošta, s.p.

Top