SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně stávajícího držitele oprávnění k využívání čísla 844 121 212 pro přístup ke službám se sdílenými náklady čj. 16 625/2010‑610/II. vyř., ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑64 882/2015‑610/II. vyř., obchodní firmy FCR MEDIA CZECH spol. s r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 267 57 052, na nabyvatele – obchodní firmu MEDIATEL CZ, s.r.o., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 065 54 008.

čj. ČTÚ-26 178/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top