SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísla 14 314 pro přístup k asistenčním službám čj. ČTÚ‑1 751/2017‑610 a držitelem oprávnění k využívání čísla je společnost CITY TAXI BRNO s.r.o., se sídlem Cejl 892/32, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 082 55 580.

čj. ČTÚ-49 706/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top