SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísla a držitelem oprávnění k využívání čísla 900 AB5 050 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby čj. ČTÚ‑54 620/2015‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-54 263/2020-610, je společnost MedixIN Solutions s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 087 42 375.

čj. ČTÚ-2 553/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top