SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísla 1212 pro služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační služby. Novým držitelem oprávnění k využívání tohoto čísla je právnická osoba Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32, Staré Město, 11000 Praha 1, IČO 476 09 109.

čj. ČTÚ‑18612/2024‑610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top