SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 15 221/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑10 961/2013‑610, držitele oprávnění: OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 311 283 000 až 311 283 999, 351 173 000 až 351 173 999, 371 153 000 až 371 153 999, 412 123 000 až 412 123 999, 460 003 000 až 460 003 999, 480 033 000 až 480 033 999, 560 593 000 až 560 593 999, 570 583 000 až 570 583 999.

čj. ČTÚ-16 991/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top